You are here

Зазор-Нагрузка

ЗАЗОР - Мінімальна відстань між елементом крана і найближчою до нього перешкодою. 
 
КОЗЛОВИЙ КРАН ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ВІДКРИТИХ СКЛАДАХ - Спеціальний козловий кран з великим прольотом і високими вертикальними опорами, який застосовується для обробки навалювальних вантажів, таких як руда або вугілля. Конструкція крана такого типу, як правило, передбачає одну або дві консольні балки.
 
КОЛІЯ - Горизонтальна відстань між осями підкранових рейок. 
 
КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР - Контролер для ручного управління всіма основними функціями крана. 
 
КОНТРОЛЛЕР - Пристрій або група пристроїв, призначених для управління електродвигунами. 
 
КІНЦЄВИЙ ВИМИКАЧ - Електричний пристрій безпеки, який автоматично відключає двигун при наближенні механізму підйому, механізму пересування візка або крана до гранично допустимого положення. 
 
КРЮКОВА ПІДВІСКА - Вузол, який складається з шарнірно закріпленого вантажного гака, підшипників, блоків, осей і рами, підвішеної на підйомних канатах. В укорочених гакових підвісках гак і блоки встановлені на одній осі, іменованої вісь блоків. В нормальних гакових підвісках гак і блоки встановлені на різних елементах (блоки встановлені на осі блоків, гак закріплений на траверсі). 
 
КОЛЕСНА БАЗА - Відстань між осями коліс моста крана або вантажного візка, вимірюється паралельно рейкам шляху. 
 
КОЛІСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, вантажний візок - Вертикальне зусилля (без ударного навантаження) на колесо візка, яке в сумі дає вага номінального вантажа і вага візка. 
 
КОЛІСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, МІСТ - Вертикальне зусилля (без ударного навантаження) на колесо моста крана, яке в сумі дає вага номінального вантажу, вага візка і вага моста з таким розташуванням візка на мосту, яке дає максимальне нагружение. 
 
ЛИВАРНИЙ КРАН - Мостовий кран для переміщення і розливання розплавленого металу. 
 
МАНЕВРУВАННЯ ВАНТАЖЕМ НА НУЛЬОВІЙ ШВИДКОСТІ - Інтелектуальна функція, яка дозволяє, без накладання гальма, утримувати вантаж на нульовій швидкості протягом короткого періоду часу і маневрувати вантажем.. 
 
МЕХАНІЗМ ПІДЙОМУ, ДОПОМІЖНИЙ - Додатковий механізм підйому, розрахований, як правило, для переміщення більш легких вантажів на більш високих швидкостях в порівнянні з головним механізмом підйому. 
 
МЕХАНІЗМ ПІДЙОМУ, ГОЛОВНИЙ - Основний механізм підйому, призначений для переміщення номінальних вантажів. 
 
МІНІМАЛЬНИЙ ПУСКОВОЙ МОМЕНТ - Найменше значення обертаючого моменту, що розвивається асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором або електродвигуном з фазним ротором під час прискорення в діапазоні швидкостей від нуля до швидкості, що відповідає максимальному моменту. 
 
НАВАНТАЖЕННЯ, ДИНАМІЧНІ - Навантаження на елемент крана змінюються в результаті переміщення вантажу або від вантажів різної ваги. Для вантажного візка динамічне навантаження включає вагу вантажу і вагу вантажозахоплювального пристрою. Для моста крана - вага вантажу і вага вантажного візка. 
 
НАВАНТАЖЕННЯ, НОМІНАЛЬНЕ - Максимальна статична вертикальне навантаження, на яке розрахований кран або окремий механізм підйому. 
 
НАВАНТАЖЕННЯ, СТАТИЧНЕ - Навантаження на елемент крана, яке залишається постійним.