You are here

Вантажопідйомне обладнання для вітрогенераторів

Вітрові генератори, наземні та шельфові, застосовуються в районах зі сприятливими вітровими умовами. Майже всі сучасні вітрогенератори мають конструкцію з трьома лопатями. Вітер обертає лопаті, які приводять в оберт вал генератора, що виробляє електроенергію.