You are here

Керування складом паперової продукції

Інформаційна система керування складом спряє підвищенню ефективності процесів

При переміщенні рулону з виробничої ділянки на склад, дані рулону передаються в систему керування складом (WMS), є модулем всередині автоматичної системи складування та вивантаження паперових рулонів. Цей модель фіксує час та місцезнаходження рулону, допомагаючи контролювати стан складу у режимі реального часу.

Ефективне використання простору та часу

Система керування складом може давати команди на переміщення рулонів на склад з прямою адресацією транспортуючому обладнанню з метою гарантії безпеки та наявності вільного простору на складі. Така автоматизація роботи знажиє довгострокові витрати на експлуатацію вилочного навантажувача та трудові витрати. Контроль операцій складування також дозволяє підвищити точність та оперативність процесів вивантаження. Постійна доступність даних про виробництво та складування рулонів допомагає уникнути "втрат" продукції та перевищення термінів її зберігання.

Система керування складом може задавати системі керування транспортувальним обладнанням адреси розміщення рулонів, а також давати їй інформацію про найбільш придатні для розміщення рулонів ділянках. Таким чином, заповнення складу оптимізується, та час транспортування рулонів на територїї складу зводиться до мінімуму.

Обладнання для складування рулонів

Автоматичні вакуумні підйомники та механічні захоплення виробництва Konecranes дбайливо переміщують паперові рулони. Ризик пошкодження та деформації рулонів значно знижено у порівнянні з використанням для таких робіт навантажувача.