You are here

Акціонери та інформаційна прозорість

У корпоративній відповідальності головна роль відводиться обліку інтересів сторін  суспільної сфери, з якими взаємодіє підприємство. Будь-яка компанія є частиною якогось великого механізму - промислової галузі, міста, національної економіки, і в цих областях вступає у взаємини з різними групами зацікавлених сторін (стейкхолдерів).

Основні стейкхолдери компанії Konecranes:

Замовники, які проявляють все більший інтерес до питань, пов'язаних з корпоративною відповідальністю
Акціонери, які зацікавлені у сталому веденні бізнесу і раціональному управлінні ризиками (незалежні рейтингові агентства також складають індекси корпоративної відповідальності, як індекс стійкості Доу Джонса)
Співробітники компанії та претенденти, які все частіше розглядають корпоративну відповідальність як один з основних критеріїв при виборі роботи
Засоби масової інформації та неурядові організації, які спостерігають за діяльністю компаній

Ми повідомляємо про нашу роботу в сфері корпоративної відповідальності в щорічних звітах Konecranes, які також є в форматі для IPad.
Надсилайте свої відгуки та коментарі за адресою електронної пошти: corporate-responsibility @ konecranes.com